MSN status [Update 5 minutes]
ทัวร์

ประเภทของน้ำพริก

 ->ารจัดประเภทน้ำพริกตามชนิดของพริกที่นำมาประกอบอาหาร

 

การจัดประเภทของน้ำพริก สามารถจัดประเภทได้ โดยจำแนกน้ำพริกออกได้เป็น 2 ประเภท ตามชนิดของพริก ที่นำมาประกอบอาหาร คือ 

 

 1. น้ำพริก ที่ทำจากพริกแห้ง ลักษณะโดยทั่วไป จะมีสีแดงตามสีของพริก และมีรสชาติเผ็ดกว่าน้ำพริกที่ทำจากพริกสดเป็นส่วนประกอบ เครื่องปรุงจะรวมเป็นเนื้อเดียว บางชนิดอาจมีน้ำเป็นส่วนผสม มีลักษณะ ขลุกขลิก น้ำพริกที่ทำจากพริกแห้ง ได้แก่ น้ำพริกตาแดง น้ำพริกอ่อง น้ำพริกข่า น้ำพริกลาบ เป็นต้น
 2. น้ำพริก ที่ทำจากพริกสด ซึ่งน้ำพริกจะมีสีออกเขียวๆ ตามลักษณะของพริก มีรสเผ็ดน้อยกว่าน้ำพริกที่ทำจากพริกแห้ง น้ำพริกที่ทำจากพริกสดได้แก่ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกน้ำปู น้ำพริกอีเก๋ เป็นต้น

 

นอกจากการจำแนกตามชนิดของพริกแล้ว การจัดประเภทของน้ำพริกนั้น มีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น การดัดแปลง พลิกแพลง หรือเพิ่มเติมส่วนประกอบ ทั้งนี้ เกิดจากความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ปรุง (กรรณิการ์, 2542; อนงค์ศรี, 2542)


 หรือ การจัดแบ่งประเภทของน้ำพริกออกเป็น 4 ประเภท คือ


->ารจัดประเภทน้ำพริกตามส่วนประกอบทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งได้ คือ

 

 1. น้ำพริกมาตรฐาน ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ พริกสด กระเทียม กะปิ กุ้งแห้ง น้ำตาลปึก มะนาว น้ำปลาเล็กน้อย หรือเรียกว่า น้ำพริกกะปิ หลักการทำน้ำพริกมาตรฐาน จะเป็นมาตรฐานของน้ำพริกอื่นอีกมากมาย โดยน้ำพริกต่างๆ จะมีเครื่องปรุงที่อยู่ในเกณฑ์ของน้ำพริกมาตรฐานทั้งสิ้น หากดัดแปลงหรือเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นลงไปอีก ก็จะได้น้ำพริกชนิดใหม่อีกครกหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
 2. น้ำพริกที่ใส่ของเปรี้ยวแทนมะนาว โดยใช้สิ่งที่มีรสเปรี้ยวแทนมะนาว ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะม่วง มะขาม และผักที่มีรสเปรี้ยว เช่น ใบมะขามอ่อน จะต้องลดมะนาวลงไปบ้าง ส่วนเครื่องปรุงอื่น เหมือนน้ำพริกมาตรฐานทุกอย่าง เมื่อใช้สิ่งใดเพิ่มเป็นพิเศษ ก็จะเรียกชื่อตามส่วนผสมที่เพิ่มกำกับชื่อน้ำพริกนั้น เช่น น้ำพริกมะขาม น้ำพริกมะม่วง น้ำพริกใบมะขามอ่อน น้ำพริกมะดัน เป็นต้น
 3. น้ำพริกที่ใส่ของเค็มแทนกะปิ โดยใช้สิ่งที่มีรสเค็มแทนกะปิ เช่น หนำเลียม เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ โดยงดใส่กะปิ เพื่อให้ได้รสชาติที่พอดี ไม่เค็มจนเกินไป ส่วนผสมที่ใช้ปรุงอื่น จะเหมือนกับน้ำพริกมาตรฐานทุกอย่าง แล้วเรียกชื่อตามที่ใช้ปรุงนั้นๆ เช่น น้ำพริกหนำเลียบ น้ำพริกเต้าหู้ยี้ เป็นต้น
 4. น้ำพริกที่ใส่ส่วนผสมอื่น ใช้ส่วนผสมอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากน้ำพริกมาตรฐาน เช่น มะเขือพวง ผักชี ข่า แมงดา ไข่ปูทะเล เป็นต้น แล้วมักเรียกชื่อตามส่วนผสมที่ใช้ปรุงนั้นๆ เช่น น้ำพริกมะเขือพวง น้ำพริกข่า น้ำพริกไข่ปูทะเล เป็นต้น (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์, 2535)
   

-> การจัดประเภทน้ำพริกตามส่วนประกอบเนื้อสัตว์

 

 • โดยมีเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง ปู ปลา หมู ไข่เค็ม เป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกปูเค็ม น้ำพริกกุ้ง น้ำพริกปลาป่น น้ำพริกปลาทู น้ำพริกแห้ง เป็นต้น  
 • หรือประเภทมังสวิรัติ เป็นน้ำพริกที่ไม่มีเนื้อสัตว์ในส่วนผสมเลย เช่น น้ำพริกเต้าหู้ น้ำพริกเห็ดนางฟ้า เป็นต้น (อนงค์, 2543)
   

 ->ารจัดประเภทน้ำพริกตามรสชาติ

 

ได้แบ่งน้ำพริกออกตามรส คือ

 

 • รสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวาน เช่น น้ำพริกกะปิ น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกมะม่วง เป็นต้น
 • รสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม เช่น น้ำพริกปลาร้า เป็นต้น (จารุวรรณ, 2525)

 
 -> ารจัดประเภทน้ำพริกตามวิธีหุงต้ม

 

ได้แบ่งน้ำพริกออกเป็น

 

 1. ประเภทรับประทานสด ในขั้นตอนการทำหรือตำน้ำพริก จะไม่ใช้ความร้อนในการประกอบอาหารเลย เช่น น้ำพริกมะดัน น้ำพริกมะม่วง น้ำพริกส้มมะขามเปียก เป็นต้น
 2. ประเภทที่ต้องเผาส่วนผสม เช่น พริก กระเทียม กะปิ หอมแดง ต้องนำไปเผา เพื่อให้เกิดกลิ่นหอม เช่น น้ำพริกเผา น้ำพริกแจ่ว น้ำพริกหนุ่ม เป็นต้น
 3. ประเภทผัด หลังจากตำส่วนผสมของน้ำพริกแล้ว จึงนำลงมาผัด กับน้ำมันพืชให้สุกและหอม แล้วปรุงรส เช่น น้ำพริกมะขามสด น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกระกำ เป็นต้น (วัลยา, 2537)

หน้าหลักหน้าหลัก

 
 

รถเข็น  

ว่าง

Order here:

(66) 081 648 8283

(66) 02 987 7050

fax : (66) 029877051