MSN status [Update 5 minutes]
ทัวร์

 

 a{a

สำหรับผักแนมต่างๆนั้น ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมคุณค่าของอาหารให้มากขึ้น โดยนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความรู้ในเรื่อง "น้ำพริกและผักแนม...คุณค่าอาหารพื้นบ้าน" ว่าผักพื้นบ้านชนิดใดบ้าง ที่ช่วยยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ หรือสารก่อมะเร็งได้

a{a

แต่ละภูมิภาคเป็นอย่างดี เพราะใช้ประกอบอาหารอยู่บ่อยๆ แต่สำหรับคนกรุงแล้วก็ถือว่าหาได้ค่อนข้างยาก แต่หากอยากกินผักที่ให้ประโยชน์อย่างนี้ ก็คุ้มค่าที่จะลองหามากินกัน

a{a

สำหรับ ผักพื้นบ้านที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งสูงมาก

 ได้แก่ กระโดนบก ข่า จิกน้ำ ถั่วมะแฮะ ผักส้มป่อง มะดัน มะเม่า มันแกวเขียว เล็นเค็ด ส้มป่อย

a{a 

ผักพื้นบ้านที่ช่วยยับยั้งการสารก่อมะเร็งสูง

ด้แก่ กระสัง ดอกดิน ตีนเต่า แตงโมน้อย เทา เทียน แกลบ นางแลว บัวเผื่อน บวบหอม ผักตุ๊ด ผักวิมาน ผักสัง พญายอ ฟักทอง มะขาม มะเดื่ออุทุมพร มะรุม มะแว้ง ส้มซ่า ส้มลม โสมไทย หูปลาช่อน 

a{a

และผักพื้นบ้านที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งได้ปานกลาง

ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ขจร ถั่วผักยาวแดง ถั่วลาย บุก บอนดำ ผักโขมม่วง ผักหวานป่า มะเดื่อปล้อง มันต้าง รากคิว ลิงลาว ผักสาบ หวายขม อัญชัน  

a{a


หน้าหลักหน้าหลัก

 
 

รถเข็น  

ว่าง

Order here:

(66) 081 648 8283

(66) 02 987 7050

fax : (66) 029877051